پیدا شد : سامانه جامع ثبت و جستجوی مدارک گم شده و سرقتی  
در هر نقطه‌ی کشور به راحتی مدارک گم شده یا سرقتی خود را ثبت، جستجو و پیدا کنید  
 

انواع آگهی مفقودی در روزنامه

به طور کلی ثبت سفارش و چاپ آگهی مفقودی مدارک در روزنامه، دو دلیل اصلی دارد:

  • ثبت آگهی مفقودی با هدف صدور المثنی مدرک بنا بر الزام قانونی توسط قانون گذار
  • ثبت آگهی مفقودی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از مدرک و رفع اتهام در دادگاه به صورت اختیاری

حال به شرح هر یک از موارد فوق میپردازیم:

ثبت آگهی مفقودی با هدف صدور المثنی مدرک بنا بر الزام قانونی توسط قانون گذار

در این نوع ثبت آگهی، اعلام مفقودی به دلیل الزام قانونی و نیاز به ارائه ی روزنامه به مرجع صادر کننده ی المثنی مدرک صورت میپذیرد و دریافت المثنی منوط به ثبت حداقل یک مورد آگهی مفقودی در یکی از روزنامه های کشور است. به عنوان مثال برای دریافت المثنی مدارک خودرو مانند کارت خودرو، سند و برگه سبز، طبق قوانین پلیس راهور و نیروی انتظامی، چاپ مدارک مفقودی خودرو در روزنامه ی کثیرالانتشار الزامی است و بعد از گذشت ۱۰ روز از اعلام آگهی میتوان با در دست داشتن روزنامه، نسبت به اخذ المثنی مدرک اقدام کرد. همینطور برخی مدارک تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور نیز از این روال پیروی میکنند؛ مانند مدارک تحصیلی، کارت دانشجویی و...

ثبت آگهی مفقودی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از مدرک و رفع اتهام در دادگاه به صورت اختیاری

در این نوع ثبت آگهی، اعلام مفقودی به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از مدرک و عواقب آن صورت میپذیرد و به صورت اختیاری است ولی شدیدا و قویا توصیه میگردد تا در صورت مفقود کردن یا به سرقت رفتن مدارک، ثبت آگهی در روزنامه صورت پذیرد زیرا ممکن است بنابر سوءاستفاده های صورت گرفته از مدرک، فرد حتی مجرم نیز شناخته شود ولی با در دست داشتن روزنامه و ارائه ی آن با تاریخ ثبت شده، قادر خواهد بود تا حدودی خود را از اتهامات وارده تبرئه نماید. دقت کنید که همه ی مدارک هویتی و شخصی در معرض سوء استفاده قرار دارند و ثبت مدرک پس از مفقودی حداقل در یک روزنامه بسیار عاقلانه است.


دانلود مستقیم فایل نصبی برنامه برای اندروید